*
   COC Nederland - federatie van nederlandse verenigingen tot integratie van homoseksualiteit
   
   Landelijk Netwerk Biseksualiteit

BI-SYMPOSIUM GROOT SUCCESHet eerste Nederlandse symposium over biseksualiteit werd zaterdag 22 september succesvol in Amsterdam gehouden. Er waren ongeveer 80 bezoekers, die 's morgens drie lezingen over het thema Hoe bi ben jij? bijwoonden. De opmerkelijke resultaten van de hoebibenjij-test zijn in de presentatie hieronder na te lezen.

Na de lunch hield Karin Spaink een boeiende en amusante lezing over het "op de wip" zitten van biseksuelen, waarna de bezoekers konden kiezen uit 4 workshops die allemaal een aspect van biseksualiteit behandelden.

Het symposium werd afgesloten door een paneldiscussie over hoe het denken in tweedelingen (man-vrouw, homo-hetero) is te doorbreken.

s' Avonds is tijdens het feest de jaarlijkse Bi-Award uitgereikt aan de onderzoekers Ron Fox en Leo Goetstouwers. Zie het persbericht en foto van de uitreiking.

Hieronder worden verslagen van de lezingen en discussies geplaatst.

- Het programmaboekje van het symposium

- De presentatie van Erwin Heyl, Leo Goetstouwers en Ron Fox over de uitkomst van het onderzoek hoebibenjij

- De toelichting bij de presentatie.

- De lezing van Karin Spaink "Op de wip"

- De lezing van Leo GoetstouwersDe nieuwe, uitgebreidere, versie van de test is hier beschikbaar.


De vragenlijst coming out, coming in staat hier beschikbaar.Voor meer informatie over het symposium en biseksualiteit in het algemeen, kijk op http://www.lnbi.nl of bel de bi-infolijn 06-22938519